Już w najbliższy weekend pasjonaci ceramiki z Polski i Niemiec spotkają się w
Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu na wspólnych warsztatach
artystycznych, będących wstępem do pleneru ceramicznego, który odbędzie się w Ramin w
drugiej połowie października. Projekt, który udało się zrealizować dzięki wsparciu
finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, będzie doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń i inspiracji, a także szansą na zgłębienie tajników wypału alternatywnego.
Podczas spotkań w międzynarodowym gronie uczestnicy projektu poznają prastare
techniki wypału ceramiki, które opierają się na wykorzystaniu naturalnych surowców i z
każdym dniem zdobywają coraz większą popularność. Przygotowane uprzednio gliniane
formy pasjonaci ceramiki poddadzą wypałom: raku, piórka, horse hair, obwary, mlekowania,
sagaru i pieca ziemnego, a ich efekty przeanalizują wspólnie z instruktorem, obserwując
przede wszystkim zmiany zależne od czynników zewnętrznych. Swoimi spostrzeżeniami, a
także rezultatami swojej pracy będą mogli podzielić się podczas wernisażu wieńczącego
plener. Będzie to okazja do podzielenia się nowo zdobytą wiedzą i doświadczeniem, ale
przede wszystkim możliwość zaprezentowania swoich prac szerszemu gronu.
Kilkudniowy plener będzie jednak okazją nie tylko do nauki, ale także do spotkań w
swobodnej atmosferze, szlifowania umiejętności językowych i zawiązywania znajomości,
które w przyszłości będą mogły zaowocować kolejnymi wspólnymi działaniami twórczymi.