Na zajęcia zapraszamy dzieci od lat 7, młodzież i dorosłych.

Rodzaje instrumentów:
- gitara elektryczna,
- gitara akustyczna,
- gitara klasyczna,
- ukulele.

Naukę gry prowadzimy w oparciu o repertuar preferowany przez uczniów i dostosowany do ich poziomu zaawansowania. Zajęcia przewidziane są dla osób na różnych poziomach zaawansowania – również dla początkujących a program nauczania ukierunkowany jest na szeroko pojętą muzykę rozrywkową.

W ramach zajęć proponujemy:
- naukę podstawowych technik gitarowych,
- naukę czytania nut, zasad muzyki i harmonii (stosowanej w muzyce rozrywkowej),
- naukę gry solowej i akompaniamentu gitarowego,
- naukę popularnych współczesnych systemów notacji muzycznej.

KURS PROWADZONY JEST W SYSTEMIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH.

Zajęcia są prowadzone w ramach kursu trwającego 10 miesięcy od 6 września 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. Kurs kończy się koncertem uczniów podsumowującym rok nauki (udział uczniów w koncercie nie jest obowiązkowy). Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują potwierdzenie uczęszczania na zajęcia. Spotkania w trakcie kursu odbywają się raz w tygodniu.
Dni wolne od zajęć obowiązują zgodnie z aktualnym kalendarzem szkolnym. Zajęcia, które nie odbyły się z powodu dni wolnych od szkoły nie są odrabiane oraz odliczane od płatności. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn losowych są „odrabiane” w indywidualnie ustalanych terminach.

KOSZT KURSU:

  1. Koszt rocznego kursu (lekcja 45 min) wynosi 2300 zł i jest podzielony na 10 równych miesięcznych opłat w wysokości 230 zł,
  2. Koszt rocznego kursu (lekcja 30 min) wynosi 1700 zł i jest podzielony na 10 równych miesięcznych opłat w wysokości 170 zł.

OPŁATY I TERMINY:

Lekcja 45 min – stała opłata miesięczna – 230 zł płatna do 10-go danego miesiąca
Lekcja 30 min – stała opłata miesięczna – 170 zł (propozycja dla dzieci w wieku do 10 lat) płatna do 10-go danego miesiąca

ZAPISY I NA ROK SZKOLNY 2021/22  ORAZ INFORMACJE – tel. 519 172 620

zajęcia prowadzi: Seweryn Ptaszyński