Na zajęcia zapraszamy dzieci od lat 7, młodzież i dorosłych. Rodzaje instrumentów – gitara elektryczna, gitara akustyczna, gitara klasyczna, ukulele. Nauka gry prowadzimy w oparciu o repertuar preferowany przez uczniów i dostosowany do ich poziomu zaawansowania. Zajęcia przewidziane są dla osób na różnych poziomach zaawansowania – również dla początkujących a program nauczania ukierunkowany jest na szeroko pojętą muzykę rozrywkową.

W ramach zajęć proponujemy:

  • naukę podstawowych technik gitarowych,
  • naukę czytania nut, zasad muzyki i harmonii (stosowanej w muzyce rozrywkowej),
  • naukę gry solowej i akompaniamentu gitarowego,
  • naukę popularnych współczesnych systemów notacji muzycznej.

KURS PROWADZONY JEST W SYSTEMIE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH.

Zajęcia są prowadzone w ramach kursu trwającego 10 miesięcy od 7 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Kurs kończy się koncertem uczniów podsumowującym rok nauki (udział uczniów w koncercie nie jest obowiązkowy). Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują potwierdzenie uczęszczania na zajęcia. Spotkania w trakcie kursu odbywają się raz w tygodniu.

Dni wolne od zajęć obowiązują zgodnie z aktualnym kalendarzem szkolnym. Zajęcia, które nie odbyły się z powodu dni wolnych od szkoły nie są odrabiane oraz odliczane od płatności. Zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn losowych są „odrabiane” w indywidualnie ustalanych terminach.

KOSZT KURSU:

  1. Koszt rocznego kursu (lekcja 45 min) wynosi 2000 zł i jest podzielony na 10 równych miesięcznych opłat w wysokości 200 zł,
  2. Koszt rocznego kursu (lekcja 30 min) wynosi 1500 zł i jest podzielony na 10 równych miesięcznych opłat w wysokości 150 zł.

OPŁATY I TERMINY:

Lekcja 45 min – stała opłata miesięczna – 200 zł płatna do 10-go danego miesiąca

Koszt jednorazowej lekcji 45 min(bez uczestnictwa w kursie) – 60 zł

Lekcja 30 min – stała opłata miesięczna – 150 zł (propozycja dla dzieci w wieku do 10 lat) płatna do 10-go danego miesiąca

Koszt jednorazowej lekcji 30 min(bez uczestnictwa w kursie) – 40 zł

ZAPISY I NA ROK SZKOLNY 2020/21  ORAZ INFORMACJE – 519 172620 (zajęcia prowadzi: Seweryn Ptaszyński)