Zespół Tańca Ludowego POLICZANIE działa od 1986 roku. Zespół tworzą dwie grupy – dziecięca i młodzieżowa oraz kapela ludowa. Ideą przyświecającą powstaniu zespołu było wzbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania polską tradycją ludową, a w szczególności tańcem, muzyką i śpiewem. Kierownikiem zespołu i choreografem jest Roman Korczakowski.

Na repertuar zespołu składają się polskie tańce narodowe: polonez, mazur, oberek oraz tańce i przyśpiewki z różnych regionów Polski: krakowskiego, kujawskiego, Kaszub i Górnego Śląska. Układy taneczne i przyśpiewki przygotowane są w oparciu o autentyczne materiały źródłowe, a opracowanie sceniczne ograniczono do niezbędnego minimum.

Zespół POLICZANIE prezentował polski folklor taneczny i muzyczny na wielu festiwalach i imprezach kulturalnych w kraju i za granicą, między innymi w Dani, Niemczech, Czechach, Litwie i we Włoszech, spotykając się zawsze z gorącym przyjęciem.

Instruktor: Roman Korczakowski

Kontakt: +48 506 295 292