* Zniżka liczona jest od najniższej ceny.
* Obowiązuje tylko jeden rodzaj zniżki.
* Zniżki nie sumują się.