LP

nazwa koła zainteresowań 

ilość zajęć 

tygodniu

stawka 
podstawowa 
miesięczna
(pierwsze dziecko)

zniżka 50%*

osoby dorosłe bez zniżek

jednorazowa
wejściówka

2 zajęcia
(ta sama osoba)

drugie dziecko
i kolejne*

1  BALET  2
(każda grupa)
130,00 65,00 65,00    
2  BALET grupa najstarsza 3  150,00  75,00  75,00    
3  PLASTYKA 1  70,00 35,00 35,00    
4  PERKUSJA 2 150,00 75,00 75,00 150,00  
5 WOKALNE indywidualne 1 130,00     150,00  
6  Wokalne grupowe
1 40,00     40,00  
7  CERAMIKA dla dzieci  1 90,00 45,00 45,00    
8  CERAMIKA dla dorosłych 1       130,00  
9  "SMOKUŚ"
 dla najmłodszych 
2  80,00       10,00
10  WARSZTATY - DECUPAGE            110,00
11 WARSZTATY FOTO 
 weekendowe
          70,00
12  WARSZTATY CERAMIKA Zalesie
        170,00  
13  wynajem Sali Prób         50/osoba  
14  Rękodzieło 1       40,00  
15  Policki Chór Kameralny "POSTSCRIPTUM" 1        30,00  
16  Zespół Pieśni i Tańca
 "Policzanie"
1        bezpłatnie  
17  Formacja wokalna PP66 2 bezpłatnie        
18  Zespół Folklorystyczny
 "Balbiny"
1        bezpłatnie  

* Zniżka liczona jest od najniższej ceny.
* Obowiązuje tylko jeden rodzaj zniżki.
* Zniżki nie sumują się.