Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu obchodzi jubileusz 10-lecia, a
jednym z wydarzeń towarzyszących jest wystawa prac wykonanych w pracowni
ceramicznej Rezerwat Formy, którą będzie można zobaczyć w Muzeum Narodowym w
Szczecinie.

Dawne techniki wypału ceramiki to główne hasło wystawy o nazwie „Od nowa”, którą
odwiedzający będą mogli oglądać od 15 listopada w gmachu Muzeum Narodowego w
Szczecinie. Jej celem jest zapoznanie wszystkich chętnych do zgłębienia tej tematyki z
prastarymi technikami wypału gliny, które obecnie przeżywają swoisty renesans. Choć
wiedza o nich wciąż jest znikoma, a do zamierzonych efektów należy dochodzić drogą
intuicyjnie podejmowanych eksperymentów, to w środowiskach artystycznych zdobywają
coraz większą popularność i rzesze pasjonatów na całym świecie.
Wystawę o charakterze edukacyjnym będą więc tworzyć nie tylko naczynia, będące
końcowym efektem wypału, ale też fotografie przedstawiające cały cykl wypału
alternatywnego oraz szczegółowe opisy dawnych technik wraz z adnotacjami o możliwych do
uzyskania rezultatach.
Na przykładach ponad 30 prac ceramicznych zwiedzający będą mogli zobaczyć efekty
uzyskane przy zastosowaniu technik takich jak: raku, piórko, horse hair, obwara, mlekowanie,
sagar i piec ziemny, dowiadując się, jak w nieoczywisty sposób można wykorzystać
przedmioty z otaczającej rzeczywistości, a przy tym propagować ekologiczne podejście do
przedmiotów codziennego użytku.
Na wernisaż prac zapraszamy 14 listopada o 17:00 do Muzeum Narodowego w
Szczecinie. Wystawę będzie można oglądać do 10 grudnia.