Plakat zapowiadający wznowienie zajęć w systemie stacjonarnym